Xuất khẩu vÃ*o Việt Nam tăng gấp ba lần

Sầu riêng dona được biết đến tại nhiều nÆ°á»›c Đông Nam Á vá»›i cái tên “vua của các loại hoa quả” hiện Ä‘ang vÃ*o mùa. Hiện tiêu thụ sầu riêng ná»™i địa tại Thái Lan Ä‘ang giảm trong khi đó xuất khẩu tăng chóng mặt, theo tờ Nikkei Ä‘Æ°a tin.

Lượng xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan giờ đây đã cao gấp năm lần so vá»›i tiêu thụ ná»™i địa nhờ vÃ*o những đổi thay kinh tế tại châu Á. Dù tiêu thụ ná»™i địa giảm 40% xuống còn khoảng 100.000 tấn từ 180.000 tấn trong khoảng thời gian trên, xuất khẩu tăng vọt lên 500.000 tấn từ 380.000 tấn trÆ°á»›c đó.

Năm 2017, xuất khẩu sầu riêng Thái Lan đổi thay bÆ°á»›c ngoặt khi mÃ* Việt Nam bất ngờ vượt qua Trung Quốc trở nên nhÃ* nháº*p khẩu lá»›n nhất sầu riêng Thái Lan.

Trong năm 2017, lượng xuất khẩu sầu riêng từ Thái Lan sang Trung Quốc giảm 29% trong khi đó xuất khẩu sang Việt Nam tăng gấp ba lần lên 256.000 tấn. Con số nÃ*y cao gấp 26 lần so vá»›i ba năm trÆ°á»›c đó.Lượng sầu riêng nháº*p vÃ*o Việt Nam nhiều hÆ¡n cả nháº*p vÃ*o Trung Quốc.


Nikkei đặt câu hỏi có phải vì kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt nên người Việt Nam mua mạnh sầu riêng hay không? giải đáp câu hỏi trên, theo Hiệp há»™i Các nhÃ* xuất khẩu tỉnh Chanthaburi, trong số sầu riêng xuất sang Việt Nam, có đến 80% hoặc 90% sầu riêng được tái xuất sang Trung Quốc.

Điều nÃ*y đồng nghÄ©a vá»›i việc Thái Lan chỉ Ä‘ang mượn Việt Nam lÃ* nÆ¡i để tạm nháº*p vÃ* tái xuất sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Được biết Trung Quốc, tÃ*nh cả Hong Kong lÃ* nÆ¡i du nháº*p nhiều sầu riêng nhất. Trung Quốc mua gom khoảng 80%-90% tổng lượng sầu riêng Thái Lan tÃ*nh đến năm 2016.

Nên mừng hay nên lo?

Không chỉ sầu riêng , chiếm phần lá»›n trong kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam lÃ* trái cây nháº*p cảng rồi mượn đường để xuất sang Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục thÆ°Æ¡ng chÃ*nh, trong năm tháng đầu năm 2018, Việt Nam nháº*p 266 triệu USD trái cây Thái Lan vÃ* xuất sang Trung Quốc lÃ* 266 triệu USD vá»›i nhiều loại trái cây nhÆ° nhãn, sầu riêng, măng cụt… được tạm nháº*p , tái xuất 100% sang Trung Quốc.

Ngoaì nháº*p khẩu sầu riêng, thì Thái Lan còn nháº*p cả bÆ¡ 034.

Do đó, nếu không loại trừ lượng trái cây Việt Nam Ä‘ang “xuất khẩu giùm”, rất có thể số liệu xuất khẩu của Việt Nam chỉ lÃ* con số ảo.

bÃ*n bạc vá»›i báo chÃ*, PGS-TS DÆ°Æ¡ng Văn ChÃ*n, Giám đốc trọng Ä‘iểm Nghiên cứu nông nghiệp Định ThÃ*nh (Táº*p Ä‘oÃ*n Lá»™c Trời), cho rằng cần phải rõ rÃ*ng thông báo ở chá»— nÃ*y. Bởi trái cây trồng trên đất Việt được xuất khẩu có tức thị tạo được công ăn việc lÃ*m, tăng thu nháº*p cho người nông dân thì nhÆ° váº*y má»›i có ý nghÄ©a. Còn tạm nháº*p, tái xuất chỉ có doanh nghiệp lời được chút tiền mÃ* không giúp Ã*ch gì cho từng lá»›p.

“Khi số liệu láº*p lờ nghÄ©a lÃ* nền tảng để xá»* lý vấn đề sai vÃ* chúng ta cứ bay ở trên mây, nghÄ© rằng mình bán trái cây được nhiều USD nhÆ°ng bản tÃ*nh lÃ* bán giùm người ta” - ông ChÃ*n nói vá»›i báo chÃ*.

Nguồn: Vien eakmat