Đây lÃ* má»™t trong số những câu hỏi mÃ* bÃ* con đặt ra khi bên cÆ¡ sở Chúng tôi mở há»™i thảo trên tất cả các huyện tại khu vá»±c 5 tỉnh Tây Nguyên

Để trả lời khách quan nhất câu hỏi của bÃ* con đặt ra chúng tôi xin giá»›i thiệu qua về má»™t số giống sầu riêng Ä‘ang được Æ°a chuá»™ng tại thị trường Việt Nam vÃ* má»™t giống má»›i cÅ©ng tÆ°Æ¡ng đối tiềm năng.

Sầu riêng Dona
Không quá xa lạ vá»›i tất cả các bÃ* con canh tác cÅ©ng nhÆ° người tiêu dùng ở Việt Nam sầu riêng Dona đã có mặt tại thị trường Việt Nam tÃ*nh đến nay lÃ* hÆ¡n 10 năm. về những khâu canh tác hầu hết tất cả bÃ* con đều nắm vững vÃ* cÅ©ng có thể nói đây lÃ* má»™t trong số những giống sầu riêng ná»™i địa dá»… chăm sóc nhất.

Sầu riêng 6 ri hay còn gọi lÃ* sầu riêng ri6

LÃ* má»™t giống sầu riêng bắt nguồn từ miền Tây sông nÆ°á»›c, nÆ¡i sở hữu nền đất Thịt pha cát. sầu riêng 6 ri cÅ©ng lÃ* má»™t trong những giống sầu riêng ná»™i địa được bÃ* con trồng vá»›i diện tÃ*ch tÆ°Æ¡ng đối lá»›n tại Việt Nam.

Sầu riêng musang King

LÃ* má»™t giống sầu riêng má»›i từ nÆ°á»›c bạn Malaysia, du nháº*p về Việt Nam được khoảng từ 11 đến 12 tháng. lÃ* má»™t trong những giống sầu riêng được người tiêu dùng bình chọn lÃ* ngon nhất thế giá»›i vÃ* cÅ©ng lÃ* má»™t trong số cây ăn quả có giá trị cao nhất hiện nay.

Váº*y nên trồng giống sầu riêng nÃ*o để tăng thu nháº*p cho gia đình:

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bÃ* con.

Vá»›i những giống sầu riêng má»›i BÃ* con chỉ nên trồng khảo nghiệm vì đầu ra của sản phẩm còn rất máº*p mờ tại Việt Nam. nếu bÃ* con quyết định coi sầu riêng lÃ* má»™t trong những cây mÅ©i nhọn để phát triển kinh tế bÃ* con nên táº*p trung đầu tÆ° tÃ*i chÃ*nh để cải thiện đất vÃ* chọn hay giống sầu riêng ná»™i địa để canh tác.

Giống sầu riêng musang King chỉ phù hợp vá»›i những cá nhân táº*p thể có thu nháº*p cao vÃ* chủ Ä‘á»™ng được đầu ra cho sản phẩm.

Qua trên chúng tôi đã trả lời câu hỏi được nhiều quan tâm của bÃ*i con hi vọng qua câu trả lời nÃ*y bÃ* con cÅ©ng có thể định hÆ°á»›ng được má»™t phần nÃ*o đó trong con đường lÃ*m nông nghiệp của gia đình.

Để tÆ° vấn trá»±c tiếp bÃ* con vui lòng gọi Ä‘iện thoại đến số 0914.599.143 để được tÆ° vấn tốt hÆ¡n